Tomas Balkerlis - Moderniosios Lietuvos kūrimas

  • nuolaida
  • €5


Moderniosios Lietuvos kūrimas / Tomas Balkelis ; Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012 m. 254 p.

Ši knyga – ankstyvojo lietuvių tautinio judėjimo, atsiradusio XIX-to amžiaus pabaigoje ir subrendusio Pirmojo pasaulinio karo metais, istorija. Joje parodoma, kaip šiuo laikotarpiu atsiradusi lietuvių inteligentija kūrė savo pačios ir visuomenės tapatybę. Dėmesys skiriamas tiems judėjimo aspektams, kurie liko mažai žinomi – inteligentijos socialinei izoliacijai, transformacijai į miesto elitą ir karo poveikiui.