The Art Of Ona Dokalskaitė-Paškevičienė

  • nuolaida
  • €6


GALERIJA, 1993, 189 p.,

condition: very good

Gimė 1912 m. Seinuose. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje (piešimo – pas skulptorių Juozą Zikarą). 1928 m. su motina persikėlė į Baltarusiją, apsigyveno Verecėjoje (netoli Vitebsko). 1932 m. baigė Vitebsko dailės technikumą. Iš pradžių piešė karikatūras Minsko laikraštyje „Čivonaja zmena“, vėliau – žurnale „Literatura i Mastacva“. 1938 m. dalyvavo Tretjakovo galerijos parodoje Maskvoje. Privačiai mokėsi Maskvos dailės institute pas I. Grabanį. 1942 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1947 m. dalyvavo tarptautinėje parodoje Miunchene. 1949 m. persikėlė į JAV, kurį laiką gyveno Niujorke, nuo 1982 m. – Santa Monikoje. Dailininko Mykolo Paškevičiaus žmona, turi dukrą Alyją, kuri dirba dailininke Volto Disnėjaus kompanijoje.