Tėvynei — Lietuvos dienai Argentinoje 1945 m. paminėti, Buenos Aires

  • nuolaida
  • €8


Tėvynei — Lietuvos dienai Argentinoje 1945 m. paminėti. Buenos Aires, 1945 m, 40 psl. būklė puiki

Kazimieras Čibiras, svetimtaučių tarpe Lotynų Amerikoje išpopuliarėjęs savo raštų slapyvardžiu Casimiro Verax, mirė prieš metus, 1974 rug-piūčio 11 d. Tai buvo vienas iš nuoširdžiausių katalikų tikėjimo išpažintojų ir iš nenuilstamiausių kovotojų už lietuvybės išlaikymą ir už Lietuvos teisę atgauti laisvę.