Teodoras Narbutas - Lietuvių tautos istorija (4 knygos)

  • nuolaida
  • €24


Lietuvių tautos istorija / Teodoras Narbutas ; [redaktorių kolegija: A. Tyla … [et al.] ; [į lietuvių kalbą vertė R. Jasas] ; Vilnius : Mintis; 1992-2001 m.; 4 tomai; būklė: puiki

Žymus XIX a. istorikas, lietuvių tautos istorinės savimonės žadintojas, istorinės minties puoselėtojas T. Narbutas pirmajame tome sistemiškai išdėstė lietuvių mitologijos metmenis.

„Jis atkreipė lietuvių ir kitų tautų mokslininkų dėmesį į lietuvių mitologiją, sukaupė į vieną krūvą ir bandė apibendrinti daugelį baltų rašytinių religijos ir mitologijos šaltinių, drąsiai naudojosi tautosakos ir etnografijos medžiaga, pateikė nemaža lietuvių ir kitų, pirmiausia antikinių, tautų mitologijos paralelių“, – rašo N. Vėlius.