Teodoras Narbutas - Lietuvių tautos istorija (4 knygos): su defektu

  • nuolaida
  • €24
  • kaina €30


Lietuvių tautos istorija / Teodoras Narbutas ; [redaktorių kolegija: A. Tyla … [et al.] ; [į lietuvių kalbą vertė R. Jasas] ; Vilnius : Mintis; 1992-2001 m.; 4 tomai; būklė: tarp geros ir labai geros: pirmo tomo nugarėlė įplyšusi, trečias tomas nurašytas bibliotekos

Žymus XIX a. istorikas, lietuvių tautos istorinės savimonės žadintojas, istorinės minties puoselėtojas T. Narbutas pirmajame tome sistemiškai išdėstė lietuvių mitologijos metmenis.

„Jis atkreipė lietuvių ir kitų tautų mokslininkų dėmesį į lietuvių mitologiją, sukaupė į vieną krūvą ir bandė apibendrinti daugelį baltų rašytinių religijos ir mitologijos šaltinių, drąsiai naudojosi tautosakos ir etnografijos medžiaga, pateikė nemaža lietuvių ir kitų, pirmiausia antikinių, tautų mitologijos paralelių“, – rašo N. Vėlius.