Stovyklų vakarai, 1968, JAV

  • nuolaida
  • €6


Paruošė lietuvių skautų brolijos vadovų lavinimo skyrius. JAV, 1968, 169 p., būklė: puiki

"Stovykloje būna visokių įvykių ir aplinkybių, kurios pakeičia vakaro programą. 
Čia pateikiamos kelios mintys. Tektų pastebėti, kad daug kur nepasakyta, ar viduj ar lauke - čia jau priklauso nuo sąlygų. Pastebėtina taip pat, kad įvairumas pagrįstas lituanistiniais užsiėmimais ir skautiškos programos margumu"