Stasys Yla - Ateitininkų vadovas, 1960, Putnam

  • nuolaida
  • €12


Ateitininkų vadovas / parengė Stasys Yla, Putnam (Conn.) : Ateitis, 1960, 478 p., būklė:  l.gera (be superviršelio, su dedikacija)

Kun. Stasio Ylos parengtas „Ateitininkų vadovas“ pirmą kartą išspausdintas 1960 metais, minint Ateitininkijos 50 metų sukaktį. Tada knyga išleista prelato Konstantino A. Vasio lėšomis.