Stasys Šalkauskis - Ateitininkų ideologija, Connecticut, 1954

  • nuolaida
  • €12


Pr. M. Juras (Putnam, Conn. : N. Pr. Seserų sp.), 1954, 334 p., būklė: puiki

„Pagrindinė moderniosios civilizacijos klaida buvo ta, kad ji ieškojo tikrojo žmogiškumo laicizme ir sekuliarizacijoje. Bet, atpalaiduodama žmogiškumą nuo dieviškojo prado, toji civilizacija pastūmė žmogų į gyvuliškumą.“