Senųjų amžių istorija, Eichstatt, 1946 m.

  • nuolaida
  • €5


Vadovėlis pirmajam koncentrui; iliustruotas. Paruošė V. Liulevičius; Eichstatt'o lietuvių gimnazijos istorijos mokytojas, UNRRA leidus; 1946 m. 63 p/.; būklė: l. gera