S. Tunaitis - Apšvietos epochos socialinės ir politinės filosofijos metmenys

  • nuolaida
  • €2.50


Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004, 220 p.,

būklė: puiki

Monografijoje apžvelgiama Apšvietos epochos Lietuvoje socialinės ir politinės filosofijos raiška, apimamos svarbiausios jos linkmės. Atskleidžiamos sąsajos su Vakarų Europos Apšvietos filosofinėmis kryptimis. Knyga galėtų būti pagalbi Lietuvos istorijos, jos filosofijos, kultūros istorijos tyrinėjimams. Pateikiami žymiausių J. Stroinovskio ir J. Chreptavičiaus tekstų vertimai.