Rapolas Skipitis - Nepriklausomą Lietuvą statant, 1961, Chicago

  • nuolaida
  • €24


Nepriklausomą Lietuvą statant : atsiminimai / Rapolas Skipitis. Chicago  : Terra, 1961 m. 440 p. būklė l. gera, priešlapy signatūra

Rapolas Skipitis yra įžymus lietuvių gyvenimo žmogus — aktyvus mūsų visuomenės darbininkas ir pirmaujantis nepriklausomos Lietuvos pareigūnas.   "Šiomis savo pastangomis noriu prisidėti prie tų mušu tautos sūnų ir dukrų. kurie, karštai mylėdami savo tėvynę ir tautą, nuoširdžiai nori parodyti tikrą ano laikotarpio vaizdą".