R. Spalis - Širdis iš granito, 1979 m. Cleveland

  • nuolaida
  • €5


Širdis iš granito : romanas / R. Spalis, Cleveland, 1979 m. 380 p. būklė l.gera

"Širdyje iš granito" Spalis atveda savo veikėjus į ypatingą laikmetį, i Lietuvą vos antrajam pasauliniam karui pasibaigus. Okupacinė valdžia bando smurtu paklupdyti nepaklus-| tautą, miškuose plinta partizaninis sąjūdis, visa Lietuva agonijoje. Ryžtas priešintis pinasi su prisitaikymo pagunda, maitinasi tada dar gyva viltimi, kad netrukus sąjungininkai susikirs su Rusija. Pro tokį epochos brūzgyną kelią skinasi rezistentai Alėjūnas ir Sereika, studentė Valaitytė, Rusijoje gimęs Karalaitis, MGB kapitonas Vaitas ir kiti.