R. Spalis - Gatvės berniuko nuotykiai, Chicago, 1969 m.

  • nuolaida
  • €10


Gatvės berniuko nuotykiai : apysaka jaunimui ir senimui / R. Spalis ; [viršelis ir iliustracijos Alg. Trinkūno]; 2-oji patais. laida; Chicago, Ill. : Dr. Vydūno fondas, 1969 (Cleveland, Ohio : Galinda Press); 527 p.; būklė:  l. gera, kietviršis

Išeivijos rašytojo Romualdo Spalio – Giedraičio apysaka apie paauglių gyvenimą prieškario Lietuvoje. Pasakojimas kupinas įvykių, spalvingų charakterių, turi detektyvo elementų. Šia apysaka prasideda autoriaus kūrinių ciklas, pasakojantis apie vienos kartos gyvenimą nuo vaikystės iki brandos