R. Ragauskienė - LDK Kancleris Mikalojus Radvila Rudasis

  • nuolaida
  • €30


Valstybės žinios, 2002, 447 p., 

būklė: puiki

Knyga skirta vienam žymiausių XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybininkų, kancleriui, karalienės Barboros Radvilaitės broliui Mikalojui Radvilai Rudajam (apie 1515-1584 m.). Didikas 1549-1551 m. ir pirmaisiais dviem Respublikos bekaralmečiais (1572-1576 m.) faktiškai valdė LDK, ilgą laiką buvo vyriausiuoju karinių pajėgų vadu - didžiuoju etmonu, užėmė kelis svarbiausius postus Lietuvoje - Trakų, vėliau Vilniaus vaivados ir valstybės kanclerio. Jis aktyviai dalyvavo tokiose asmeninėse dramose kaip sesers karūnavimas ar valstybinėse - kaip 1569 m. Liublino unija bei Livonijos karas. Remiantis mikroistorijos nuostatomis, pasitelkus gausius archyvinius šaltinius, atskleista šio didiko politinė veikla, šeimyninis gyvenimas ir religinės pažiūros. Nemažai dėmesio skirta jo aukštą padėtį valstybėje užtikrinusiems veiksniams: paveldėtai ir išplėstai latifundijai bei didiko klientams. Prieduose Skaitytojas ras daug naujų duomenų apie Mikalojaus Radvilos turėtas valdas bei XVI a. mažai žinomus Lietuvos bajorus.