Pr. Gaidamavičius - Išblokštasis žmogus : benamio likimo perspektyvos, 1951 m. Augsburg

  • nuolaida
  • €5


Išblokštasis žmogus : benamio likimo perspektyvos / Pr. Gaidamavičius. Augsburg : Venta, 1951 m. 278 p. būklė l.gera

Dvasios ir medžiagos savitarpio priklausomybė matyti visoje kultūros istorijoje. Šį organišką ryšį suardė didžioji pasaulio katastrofa, išsiveržusi antruoju pasauliniu karu. čia žuvo ne tik kultūros ir meno paminklai, ne tik materialinės gėrybės, bet buvo pažeista ir pati žmogaus egzistencija savo gelmėse, išbloškiant žmogų iš gimtosios žemės ir savo kultūrinės aplinkos.

Ką reiškia šis išbloškimas žmogiškajai egzistencijai ir visai kultūrai, iš kur išblokštajam žmogui kyla pavojai, kokios yra tos jėgos, kurios graso žmogaus prigimčiai, atitrūkus nuo savo žemės, kokie dar galimi atramos taškai, norint išvengti visiško  sudužimo  ir  apatijos,   plačiai nagrinėja Dr. P. Gaidamavičius savo "Išblokštajame žmoguje"