Pirmasis Lietuvos Statutas, 1 dalis

  • nuolaida
  • €10


Pirmasis Lietuvos Statutas = Первый Литовский Статут, Vilnius : Mintis, 1 dalis, būklė l.gera

Statutas pradėtas rengti XVI a. pradžioje, 1522 m. Seimui pristatytas Mikalojaus Radvilos II rengtas projektas, vėliau Statuto rengimui vadovavo Albertas Goštautas, 1522 metais tapęs LDK didžiuoju kancleriu ir Vilniaus vaivada.