Pillė Veljataga - Lietuvos estetinė mintis: XIX a. pabaigoje - XX a. pirmoje pusėje

  • nuolaida
  • €3
  • kaina €4


Meno tautiškumas ir visuomeniškumas. Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011 m., 244 psl. 

Būklė: puiki 

Knygoje tyrinėjama tautinio atgimimo laikotarpio ir tarpukario Lietuvos estetinė mintis. Nagrinėjamos meno tautinio savitumo ir visuomeninio reikšmingumo sampratos, jų raidos dinamika ir tarpusavio sąveikos. Aatskleidžiama šių sampratų įtaka nacionalinės mokyklos formavimuisi bei moderniosios europinės kultūros įsisavinimui lietuvių mene.Knyga skiriama mokslo bendruomenei ir visiems besidomintiems Lietuvos estetinės minties palikimu, ji gali būti naudojama kaip mokymo priemonė aukštosiose bei aukštesniosiose mokyklose, kuriose dėstoma lietuvių kultūros, dailės, literatūros istorija.