Petras Petrušaitis - Nepriklausomai Lietuvai, Chicago, 1965 m.

  • nuolaida
  • €16.50


Nepriklausomai Lietuvai / redaktorius Petras Petrušaitis. Chicago 1965 m. 500 p.

" Kadangi tremtyje veikianti Šiaulių Sąjunga yra ne kas kita, kaip tęsinys Nepriklausomoje Lietuvoje veikusios tos pačios sąjungos, šios knygos pirmoje dalyje patiekiame anų laikų gyvų liudininkų ir kovų bei veiklos  dalyvių apžvalginius prisiminimus, tiek, kiek mums pavyko jų gauti. Jie, žinoma, nesudarys pilno, bet tiktai bendrą vaizdą, kuo buvo Nepriklausomos Lietuvos laikais Šiaulių Sąjunga mūsų tautai ir valstybei."