Paulius Augius, 1966 m., Chicago

  • nuolaida
  • €50


Paulius Augius / sp. paruošė A. Kurauskas, V. Saulius; Chicago : Augienė, 1966; 283 p.;

būklė: l. gera, su plastikiniu apvalkalu, jis poroje vietų įtrūkęs

Prie svarbiausių Pauliaus Augiaus kūrinių priskiriami šie: kompozicijų ciklas „Žemaitijos simfonija", iliustracijos Salomėjos Nėries „Žalčio pasakai", iliustracijos Vytauto Mačernio poezijos knygai.

Visoje Pauliaus Augiaus kūryboje ryškiai atsispindi jo vaikystės – gimtosios Žemaičių Kalvarijos – pasaulis. Jam ypatingą spalvą suteikia kasmetiniai atlaidai su maldininkų būriais, einamais kryžiaus keliais, maldininkų giesmėmis, procesijomis. Kūriniams būdinga raiški kompozicija, stilizacija, ekspresyvumas, lakoniškumas, modernumas.

"Daugiausia tos pačios žemaitiškos buities ir asmeninio romantizmo paskatintos kompozicijos atveria užslėptą, iki šiol dar nematytą lietuviškosios tematikos juoda-baltą pasaulį, kuriam teprilygsta gaivališki Petravičiaus lino raižiniai, ekspresionistų poveikyje sukurti Rato raižiniai medyje ir T. Valiaus teatrališkumu dvelkiančios ksilografijos. Ilgainiui šisai grafikų ketvertas susitelkia naujam, ryškiam ir galingam, nieko bendro su praeitimi neturėjusiam žodžiui” - A. Kurauskas