P. Melnikas - Pakirsta Šaka, 1983, Chicago

  • nuolaida
  • €6.50


Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 190 psl., 1983, būklė: puiki

Tos gyvos (bent pradžioj) apysakos veiksmas vyksta Italijoj — melodramatinių operų gimtinėj. Jos spalvinguose miestuose — Florencijoj ir Romoj. Jos veikėjų sąstatas toks, kad tautybės pasidalina lygiomis: trys italai prieš tris lietuvius. Atseit, turime dviejų pasaulėjautų sandūrą.Ar gal teisingiau — pagrindinio pasakotojo, lietuvio pasimetimą chaotiškame, impulsyviame pietiečių pasaulyje.