P. Jonikas - Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje, 1987, Chicago

  • nuolaida
  • €12


Visuomeniniai lietuvių kalbos istorijos bruožai ; Chicago, Lituanistikos instituto leidykla, 1987, 454 p., būklė: l. gera, bibliotekos nurašyta

1970-1973 metais prof. P.Jonikas Čikagos universitete dėstė lietuvių ir baltų kalbų dalykus. 1958-1960 metais Čikagos aukštuosiuose lituanistikos kursuose dėstė lietuvių kalbą. Nuo 1960 metų dėstė ir Pedagoginiame lituanistikos institute, 1970-1976 metais buvo to instituto rektorius. Nuolat leido lietuvių kalbos tyrinėjimų knygas.