P. Andriušis - Rinktiniai raštai, 1968 m., Boston

  • nuolaida
  • €5


Rinktiniai raštai / Pulgis Andriušis; So. Boston, Mass. : Lietuvių enciklopedijos leidykla : J. Kapočius, [1968]; I tomas. būklė: puiki. 

Į raštus įeina: "Septinton įleidus", "Anoj pusėj ežero". 

P. Andriušio feljetonuose; rinkinyje „Daina iš kito galo“ vyrauja anekdotiškos buitinės situacijos, šmaikšti pašaipa. Novelių rinkinyje „Anoj pusėj ežero“ apysakose „Sudiev, kvietkeli!“ ir „Rojaus vartai“ detaliai atkuriama Rytų Aukštaitijos kaimo gamta ir su ja glaudžiai susijusio žmogaus buitis nepriklausomoje Lietuvoje. Pasakojimui būdingas lyriškumas, peizažų gausa, spalvinga kalba. Romane „Tipelis“ humoristiškai vaizduojamas jaunystės metų Kauno gyvenimas, išjuokiami pusinteligenčiai. Dar parašė apysakėlę vaikams „Vabalų vestuvės“, trumpų pasakojimų, biografinių apybraižų, atsiminimų.

Periodinėje spaudoje paskelbė publicistikos straipsnių, feljetonų, vaizdelių, literatūros ir teatro recenzijų, kelionių po Lietuvą ir Vakarų Europos šalis reportažų. Išvertė užsienio šalių rašytojų apysakų, romanų; žymiausias jo vertimas – „Don Kichotas“ (1942 m.)