Nemarus mirtingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis, 1981, Roma

  • nuolaida
  • €10


Nemarus mirtingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis : ganytojas, kalinys, kankinys ir laimėtojas / Pranas Gaida ; Lietuvių Katalikų mokslo akademija. Paskelbta Roma : Lietuvių Katalikų mokslo akademija, 1981; 369 p.; 

būklė: l. gera, įrištas į kietviršį, superviršelio neturi 

Jau po arkivyskupo Teofiliaus Matulionio mirties medžiaga apie šią asmenybę buvo pradėta rinkti tiek Lietuvoje tiek ir išeivijoje. Knygos įžangoje jos autorius P. Gaida mini, jog dalis knygoje panaudotos medžiagos jį pasiekė rankraščių pavidalu iš Lietuvos, tačiau rankraščius ruošęs asmuo buvo neįvardintas bijant, kad Sovietų valdžia nepakenktų minėtam asmeniui.