Nelė Mazalaitė - Pjūties metas, Chicago, 1956 m.

  • nuolaida
  • €6


Lietuviskos Knygos Klubas, Chicago 1956 m.. 378 psl. Būklė puiki

Rūpindamo.i dabarties gyvenimo problemomis, N. Mazalaitė mūsų skaitančiajai visuomenei vėl davė naują romaną, kuris pavadintas "Pjūties metu". Prieš tai "Saulės take" atskleidusi tremties gyvenimo dalią, o "Negesty" parodžiusi lietuvės pasidavimo svetimai gyvenimo aplinkai pavojus, šiuokart rašytoja ėmėsi nagrinėti istoriškai psichologinę motinos ir sūnaus problemą iš netolimos praeities — komunizmo įsigalėjimo Lietuvoje