Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje

  • nuolaida
  • €4


Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vario burnos, Kitos knygos, 2011 m., 272 p.

Sudarytojai: Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė, Vytautas Rubavičius. 

Būklė: labai gera

Medijų kultūroje atsiskleidžiantis nacionalinis tapatumas Lietuvos kultūros tyrimų instituto knygoje „Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje“ tiriamas ne tik kaip tam tikra nacionalinio ir kitokių tapatumų sąveika su medijomis, ne tik išryškinami bendri medijuoto žmogaus gyvenimo aspektai, aptariamos su atmintimi susijusių medijų menų problemos, bet ir nužymimi nauji tyrinėjimų laukai. Vienas esminių klausimų – kaip medijos veikia nacionalinį ir kitokius tapatumus ir kaip jas būtų galima pasitelkti nacionaliniam, taip pat kultūriniam tapatumui stiprinti ir skleisti europinėje kultūros erdvėje. Laikomasi nuostatos, kad nacionalinio tapatumo palaikymas, jo savikūros skatinimas yra svarbus tautos išlikimo, jos gyvybingumo ir visuomenės sanglaudos veiksnys, padedantis kurti „tautų Europą“. Nacionalinio tapatumo tvirtinimas, lietuvybės savikūros ir sklaidos skatinimas suvokiamas kaip įvairialypis veiksmas, apimantis kultūrinės atminties kaitą, joje sukauptų duomenų panaudojimą kultūrinėse medijų industrijose, taip pat tapatumo ir atminties politikos gairių diegimą. Vieni tekstai labiau teoriniai, kiti gvildena konkrečias problemas ar analizuoja tam tikrus vyksmus. Spektras platus – nuo teorinių įžvalgų iki medijinių atminties menų ir tapatumo politikos klausimų. Skaitytojui pateikiama knyga – vienas pirmųjų bandymų plačiau susieti medijas, tapatumus, atmintį ir kreipti tyrinėtojus į jų sąveikos lauką.