Mykolas Biržiška - Vilniaus Golgota

  • nuolaida
  • €9.50


Vilniaus Golgota / Mykolas Biržiška; Vilnius : Mintis; 1992;  658 p.,
būklė: l. gera

Autorius šią knygą pavadino "okupuotos Lietuvos lietuvių darbo ir kančių 1919 - 1928 m. dienoraščiu", kuris buvo parengtas Sąjungos Vilniui Vaduoti Vykdomojo Komiteto pavedimu. Medžiaga šiai kronikai surinkta iš to meto Vilniaus lietuvių laikraščių ir papildyta iš Kauno spaudos. Leidinys gausiai iliustruotas fotonuotraukomis.