Mykolas Biržiška - Dėl mūsų sostinės, London (trys knygos)

  • nuolaida
  • €30


Dėl mūsų sostinės : (iš Vilniaus darbo atsiminimų) / Mykolas Biržiška. Paskelbta London : Nida. Ligi 1919 m. liepos 1 d.

Dėl mūsų sostinės : (iš Vilniaus darbo atsiminimų) / Mykolas Biržiška. Paskelbta London : Nida.  atsiminimai nuo 1919 liepos 1 d. ligi 1920 m. spalio 9 d.

Neužgijusios žaizdos : Atsiminimai iš Vilniaus 1920-1922 m. / Viktoras Biržiška ; atsiminimai 1920-22 m.