Martha Nussbaum - Meilės pažinimas

  • nuolaida
  • €6


Meilės pažinimas : filosofijos ir literatūros apybraižos / Martha C. Nussbaum ; iš anglų kalbos vertė Aivaras Stepukonis. Vilnius : Mintis, 2008m. 435 p.

būklė: puiki

"O kaip tuomet, kai mėginama suprasti meilę, tą keistą, neįkandamą gyvenimo reiškinį, ar pavidalą, tą aiškumo ir painiavos, kančios ir grožio šaltinį? Meilę gausiomis jo atmainomis ir painiais šiųjų santykiais su geru žmogaus gyvenimu, idealais rūpinimusi visuomeniniais dalykais? Kurią savo asmenybės dalį, kurį metodą, kurį rašymo būdą derėtų rinktis? Trumpai tariant, koks yra meilės pažinimas ir kokį rašymo būdą ji diktuoja širdžiai?" M.C. Nussbaum

Literatūrinėje filosofinėje esė autorė nagrinėja filosofijos ir literatūros santykį bei sąsajas, pagrįsdama teiginį, kad išsakant gyvenimo tiesas svarbus ne tik jų turinys, bet ir išsakymo forma. O tam tikros tiesos apie žmogaus gyvenimą gali būti tiksliai ir deramai pareikštos tik kalba bei formomis, kurios yra būdingos pasakojančiam menininkui.