Margeris Algirdas - Čikagos šešėliai, Chicago, 1952 m.

  • nuolaida
  • €4.50


Margeris Algirdas - Čikagos šešėliai, Chicago, 1952 m.
būklė gera (viršelis atsiklijevęs nuo knygos, yra parašas tituliniame puslapyje)

"Knygelėje ,tarsi, rauda, išvykusios tautos atstovų, ieškoti pragyvenimo bei laimės už jūrų - marių, ir taip jos neradusių... Kasdieniai susidūrimai su pažeminimu ir pavergėju "doleriu"..."