Maironis - Rinktiniai raštai (2 tomai), 1956 m.

  • nuolaida
  • €1


Valstybinė grožinės literatūros leidykla, kietas viršelis, 2 t., 1956

būklė: gera, su parašiukais priešlapiuose, lengvai pakrypusios nugarėlės

I-ajame tome: Jaunoji Lietuva ir Nelaimingos Dangutės vestuvės, II-ajame: poezija.

TAIP NIEKAS TAVĘS NEMYLĖS

Jau niekas tavęs taip giliai nemylės, Kaip tavo nuliūdęs poeta!
Ar kas ir kan
čių tiek pakelti galės Tiktai dėl tavęs, numylėta?

Kiek ašarų jam išriedėjo griaudžių, Kieksyk kaip žvaigždė sidabrinė Per kiauras naktis nesumerkė akių, Kai uždegei jauną krūtinę!

Kas suteikė tau, numylėta-graži! Tą įstabią, slaptąją galią,
Kuria 
į dausas jojo dvasią neši; Vėl dega jam norai atšalę!

Maironio eilėraščiai įtraukti į 11-12 kl. mokyklinės literatūros programą, , eilėraštis „Milžinų kapai“ - į 6 kl. programą.