M. Martinaitis - Lietuvių etnologijos etiudai

  • nuolaida
  • €7


Margi Raštai, 2020, 351 p., 

būklė: puiki

Marcelijus Martinaitis – vienas garsiausių Lietuvos poetų, vertėjas, visuomenininkas, eseistas, rašęs įvairaus žanro kūrinius. Knygoje „Marcelijus Martinaitis. Lietuvių etnologijos etiudai: senosios mūsų atminties atodangos“ redaktoriaus Antano Rybelio surinktos poeto mintys apie lietuvių tautosaką, legendas ir mitus, jų rinkėjus ir saugotojus bei senosios kūrybos pėdsakus literatūroje ir kitose meno formose.

Didelę dalį knygos „Marcelijus Martinaitis. Lietuvių etnologijos etiudai: senosios mūsų atminties atodangos“ teksto sudaro dainų palikimo analizė. Marcelijus Martinaitis teigia, kad į šį nuostabų tautos palikimą beveik nežiūrėta kaip į visumą, tačiau dainose užkoduoti žmonių gyvenimai, veikla, jausmai, tikėjimas gyvenimu po mirties. Dainų lobyną galima vadinti žmogaus gyvenimo modeliu, kuriame įmanoma rasti atsakymus į klausimus, kas mes esame, iš kur atėjome ir kodėl.

Nors dainos po truputį nyksta, tos kurios išliko yra mažai iškraipytos, grynos, dainuojamos po visą pasaulį išsibarsčiusių lietuvių. Rinkdamas tautosaką Marcelijus Martinaitis susidūrė su senoviniais, archajiškas liudijimais, unikaliu kalbos palikimu. Tai neapčiuopiamas lobis, iš lūpų į lūpas perduodami paskutiniai žodžiai, vis dar išsaugantys atmintį.

„Marcelijus Martinaitis. Lietuvių etnologijos etiudai: senosios mūsų atminties atodangos“ – filosofinės, mokslinės, literatūrinės apybraižos apie kalbos ir papročių paveldą. Tekstai sudomins visus besidominčius tautosaka, jos neįkainuojamu paveldu ir atspindžiais vėlesnių autorių darbuose.

Marcelijus Martinaitis (1936-2013) – poetas, eseistas, vertėjas, dramaturgas. Autorius studijavo ryšių techniką, vėliau Vilniaus universitete mokėsi lituanistikos. Marcelijus Martinaitis dirbo vertėju, taip pat įvairių leidinių redakcijose. Poeto eilės gerai žinomos plačiajai visuomenei. Ne vienas poezijos kūrinys tapo garsia daina, pavyzdžiui, „Tu numegzk man, mama, kelią“ ar „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“.

1998-aisiais Marcelijui Martinaičiui skirta Nacionalinė kultūros ir meno premija.