Loreta Poškaitė - Estetinė būtis daoizme (su defektu)

  • nuolaida
  • €6.50


2004 m., 296 p. 

Būklė: gera, apsitrynusi, yra kelios dėmelės. 

Monografija skirta estetinei daoistų pasaulėžiūrai ir praktikai. Joje išsamiai analizuojamos estetinės idėjos Laozi ir Zhuangzi mokyme, jų ryšys su daoizmo kosmogonija, kosmologija ir ontologija, ir jų įkūnijimas meninėje veikloje bei vėliau (nuo Šešių dinastijų) susiformavusioje kinų estetikoje. Ypatingas dėmesys skiriamas žmogaus ir kosmoso (Dangaus), atskiro žmogaus ir visuomenės santykiams daoizme, kurie turėjo įtakos menininko ir pasaulio (kūrinio, vaizduojamo daikto), jo socialinio statuso bei nuostatų formavimuisi. Jų savitumas, kylantis iš daoistinės kosmologijos, leidžia susieti daoistų estetinę pasaulėjautą su etinėmis nuostatomis, meninę veiklą - su kasdieniu gyvenimu ir mistiniu patyrimu, kaip tiesioginio, jutiminio ir viršjutiminio santykio su pasauliu išraišką, kuri šioje knygoje ir yra apibendrintai traktuojama kaip estetinė būtis.