Liudas Dovydėnas - Naktys Karališkiuose, Chicago

  • nuolaida
  • €4
  • kaina €6


Apysaka; Terra leidykla; Chicago, Draugo spaustuvė; 168 p., būklė: l. gera

Dar kartą prisikimšk pypkę, šio vakaro prieblandoje baigsiu auksinės šienapiūtės pasaką. Nepabaigiamą pasaką, mano senas bičiuli, drauge anų gerų dienų, kai šunes gražiau lojo, dienos buvo skaidresnės ir pas kieno vartus sutikdavai duonos kvaptį, užliejusią kiemą ir pusę sodo.