Lietuvos universitetas 1579-1803-1922

  • nuolaida
  • €30


Lietuvos Universitetas, 1579-1803-1922 = The University of Lithuania, 1579-1803-1922 / redagavo Pranas Čepėnas; Chicago : Lietuvių profesorių draugija Amerikoje, 1972, 896 p. būklė: l.gera