Lietuvos mūrinės koplytėlės : architektūra ir skulptūra

  • nuolaida
  • €12


Lietuvos mūrinės koplytėlės : architektūra ir skulptūra / Algė Jankevičienė, Marija Kuodienė; Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004 m. 195 p. būklė l.gera

Monografijoje pirmą kartą detaliai analizuojama Lietuvos mūrinių koplytėlių architektūra ir svarbiausi semantiniai bei meniniai akcentai – šventųjų skulptūros. Aptariama liaudies tradicijų ir profesionaliosios kultūros įtaka koplytėlių kompozicijai, ryšys su kitų šalių memorialiniais paminklais bei saviti bruožai. Daug dėmesio skiriama šventųjų figūrų meninės išraiškos, jų drožėjų kūrybinio braižo apibūdinimui. Knyga gausiai iliustruota istorinėmis ir šiuolaikinėmis koplytėlių nuotraukomis.