Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika (11 knygų), Chicago

  • nuolaida
  • €90
  • kaina €100


Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika = Chronicle of the Catholic Church in Lithuania : pogrindžio leidinys; Chicago, Ill. : L.K. Religinės šalpos rėmėjai, 1974-1997 Pastabos: Publikavimo vieta: Kaunas, t. 11 Leidėjai: L.K. Religinės šalpos rėmėjų sąjunga, t. 3, Nr. 16/22 (1975/76); Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikoms leisti sąjunga, t. 4, Nr. 23/31 (1976/78)-t. 5, Nr. 32/39 (1978/79); Lietuvos kronikos sąjunga, t. 6, Nr. 40/49 (1980/81)- t. 10, Nr. 76/81 (1988/89); LKB Tarpdiecezinės katechetikos komisijos leidykla, t. 11