Lietuvos filosofinė mintis : chrestomatija

  • nuolaida
  • €4.50


Lietuvos filosofinė mintis : chrestomatija / sudarė ir parengė Gediminas Mikelaitis. Vilnius : Aidai, 1996 m. 434 p

būklė puiki

Jau rengiant Chrestomatiją buvo girdėti skeptiškų balsų, esą Lietuvos filosofija nė iš tolo neprilygstanti pasaulio mąstytojų kūrybai. Tačiau taip kalbant užmirštama, kad kultūros gyvenimas yra nepertraukiamas vyksmas, kad šiandiena šaknijasi praeityje ir iš jos auga, o pasaulio mąstytojai pasisavinami tiek, kiek jie randa atgarsio mūsų dvasioje.