Lietuvos bažnyčios Telšių vyskupija, 1980 m. Chicago

  • nuolaida
  • €40


Lietuvos bažnyčios - Telšių vyskupija, Bronius Kviklys, 1980 m. 400 p. būklė: gera

Bronius Kviklys - žurnalistas, Čikagoje leidžiamo katalikiško laikraščio "Draugas" redaktorius. Lietuvoje labiausiai žinomas savo fundamentaliu keturtomiu "Mūsų Lietuva". Kitas fundamentalus B. Kviklio parengtas enciklopedinis leidinys – "Lietuvos bažnyčios" (1-7 t.) išleistas 1980 - 1985 m. Šio leidinio tikslas uždokumentuoti ir palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiškreiptą bažnyčių ir kitų religinių statinių vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, kiek daug meniškų, religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmonės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę.