Lietuvos auksakalystė : XV-XIX amžius

  • nuolaida
  • €30


 

Lietuvos auksakalystė : XV-XIX amžius / Edmundas Laucevičius, Birutė Rūta Vitkauskienė ;Vilnius : Baltos lankos, [2001] (Vilnius : Vilspa); 487 p., būklė: puiki

 Autoriai, remdamiesi iš archyvų surinkta medžiaga, stengėsi pateikti kuo daugiau faktų apie auksakalių gyvenseną, papročius, socialinę aplinką, cechų organizaciją ir konkurencinę kovą, religinius ir tautinius santykius. Knygą sudaro dvi dalys: gyvai parašytos apybraižos apie auksakalystės technikas, dirbinių prabavimą, Vilniaus auksakalių cechą, žydus auksakalius ir trijų dalių Lietuvos auksakalių katalogas, kurį papildo prabuotojų sąrašas bei visi autoriams žinomi auksakalių įspaudai. Auksakalių vardynas, sudarytas pagal šaltiniuose aptinkamas asmenvardžių formas, palengvins jų identifikaciją. Knyga gausiai iliustruota pačių vertingiausių ir gražiausių Lietuvos auksakalių dirbinių fotografijomis. "Susižavėjimą keliančios apimties studijoje apžvelgiama auksakalystės Lietuvoje istorija, pateikiami du (XV-XVIII a. ir XIX a.) auksakalių biografijų katalogai. Daugiausia dėmesio skiriama Vilniaus auksakalių cechinei struktūrai, auksakalystės dirbinių specifikai. Ypač pavykęs platus ir daugiaplanis cecho „aukso amžiaus" -XVII a. - aptarimas. Kataloguose pateikiamų meistrų biografijos sudarytos peržiūrėjus gausius istorinius šaltinius, biografijų pabaigoje pateikiami žinomų signuotų darbų aprašai (kartais ir iliustracijos).