Lietuvių literatūra svetur, 1945-1967, 1968 m. Chicago

  • nuolaida
  • €12


Lietuvių literatūra svetur, 1945-1967 / Antanas Vaičiulaitis, redagavo Kazys Bradūnas. Chicago 1968 m. 697 p. 

Autoriai : Kęstutis Keblys, Rimvydas Šilbajoris, Stasys Santvaras, Vladas Kulbokas, Juozas Girnius, Česlovas Grincevičius