Lietuviškasis liberalizmas, 1959 m. Chicago

  • nuolaida
  • €12


Lietuviškasis liberalizmas / redagavo Vytautas Kavolis ; Čikaga : Santaros-Šviesos federacija, 1959 m.  214 psl. būklė puiki

Aut.: Vytautas Doniela, Karolis Drunga, Juozas Girnius, Algirdas Julius Greimas, Algimantas Gureckas, J. Jaks-Tyris, Julius Kaupas, Vytautas Kavolis, Vincas Rastenis, Rimvydas Šilbajoris, Vincas Trumpa