Lietuviškasis liberalizmas

  • nuolaida
  • €4


Lietuviškasis liberalizmas : [straipsnių rinkinys] / redagavo Vytautas Kavolis Laidos duomenys: 2-oji laida; Vilnius : Versus aureus, [2008] (Vilnius : Petro ofsetas); 299 p., būklė: l. gera, trui Artūro Zuoko suvažiavimo spaudą. 

Žmogus yra visų pirma būtybė, aprūpinta pajėgumu savarankiai mąstyti bei veikti ir sugebėjimu skirti gėrį nuo blogio. Valstybė yra tik bendruomenės įrankis: ji neturi imtis galios, susikertančios su pagrindinėmis piliečių teisėmis bei esminėmis atsakingo ir kūrybingo gyvenimo sąlygomis... Tikra demokratija yra neatsiejama nuo politinės laisvės ir yra pagrįsta sąmoningu, laisvu ir nusimanančiu daugumos sutarimu... Kad laisvos institucijos veiksmingai reikštųsi, kiekvienas pilietis turi turėti moralinės atsakomybės jausmą prieš savo artimą ir turi veikliai dalyvauti bendruomenės reikalų tvarkyme. Iš Liberalų manifesto (Oxford, 1947)