Lietuva Ugnyje, 1944, Brooklyn

  • nuolaida
  • €8


Lietuva ugnyje : Lietuvos rašytojų kūriniai apie lietuvių tautą vokiečių okupacijoj antrojo pasaulinio karo metu / suredagavo Kostas Korsakas, Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijos leidinys, 1944 (Brooklyn, N.Y. : Laisvės spauda) , 287 p., būklė: l. gera, bibliotekos nurašyta knyga