Lietuva Paryžiuje 1919 metais

  • nuolaida
  • €9


Lietuva Paryžiuje 1919 metais, Aldona Gaigalaitė Kaunas : Šviesa, 1999 m. 215 p. būklė : gera

Šia monografija mėginama panaikinti mūsų istoriografijoje iki šiol esančią "juodąją dėmę", nes kaip tik ji paskatino tyrinėti Lietuvos delegacijos prie Paryžiaus Taikos konferencijos veiklą, pasekti, kokia ji turėjo reikšmę Lietuvos valstybingumo įtvirtinimui, tarptautiniam pripažinimui; atskleisti tuos Paryžiuje susirinkusių didžiųjų Europos valstybių ir JAV politikos vingius, nenuoseklumus ir prieštaravimus , su kuriais teko susidurti jauniems Lietuvos politikiams.