Leonardo Benevolo - Europos miesto istorija

  • nuolaida
  • €8.50


Europos miesto istorija / Leonardo Benevolo ; vertė Aušra Čižikienė. Vilnius : Baltos lankos, 1998m. 294 p. būklė: puiki

Europos miesto istorija, teigiama šioje knygoje, neatskiriamai susijusi su pačios Europos istorija, todėl autorius išties skrupulingai tiria fizinę miesto formą, jos kaitą, atskleidžia sąsajas su bendriausiomis Europos kultūros nuostatomis. Kad ir kur žmogus gyventų, jį visą laiką supa istorijos perskelta aplinka. Miestas- tai savitas dabarties bei praeities bendravimo būdas, sykiu jis nubrėžia ir ateities kryptį, tai mūsų įsipareigojimas būsimoms kartoms. Autoriaus manymu, tik atidžiai pažvelgę į europietišką miesto tradiciją, seniai peržengusią geografines žemyno ribas, dar kartą apmąstę istorinę miesto kilmę, atmetę savo aroganciją, gal rasime atsakymą, kaip industrializuotame pasaulyje įgyvendinti Aristotelio idėja apie miestą kaip žmogaus būties tobulinimo vietą.