Kazys Bradūnas - Morenų ugnys, Torontas, 1958 m.

  • nuolaida
  • €15


Morenų ugnys : [eilėraščiai] / Kazys Bradūnas, Toronto, 1958 m. 78 p. būkle puiki

Kazys Bradūnas, už eilių  rinkinį "Morenų  ugnys" laimėjęs LRD 1958 m. premiją
"Morenų ugnys" yra tolesnis tiriančio poeto žingsnis j "naują" žemę — jau seniau Bradūno užsimintas, "Devyniose baladėse" aplankytas ir, iš tikrųjų, ne naujas, o labai labai senas, senovinis, poledy-ninis, — kai Bradūno ir mūsų protėviai nežinojo nė savo tautos vardo, bot tebuvo anoniminių "genčių" vaikai.
Gerai parinktas knygos vardas: morenų ugnimis nušviečiamos rūs-čiosios senovės uolos, vos brėkštan-tys žemės plotai, laukiantys žmogaus. Nušvinta ir pats žmogus, medžiotojas ir žvejys,  atrandąs žemę.