Kazys Boruta - Šiaurės kelionės

  • nuolaida
  • €1


Šiaurės kelionės : nuo seniausių laikų iki šių dienų narsiųjų keliauninkų didvyriški žygiai ir darbai / Kazys Boruta ; Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1973 ; 502 p..

būklė: vietomis paplyšęs superviršelis

Knygoje supažindinama su šauniais ir narsiais vyrais, gyvenusiais seniausiais laikais ir gyvenančiais mūsų dienomis, nuo senovės keliautojų, naujų žemių ir kelių ieškotojų, mokslo didvyrių, nugalėjusių didžiausias kliūtis, pasiekusius visus žemės kampus, Šiaurės ir Pietų ašigalius.

Ši knyga įtraukta į 7 kl. mokyklinės literatūros programą