Jūrininko Sindbado nuotykiai, 1950, Chicago

  • nuolaida
  • €15


Jūrininko Sindbado nuotykiai, kaip jie surašyti knygoje, pavadintoje "Tūkstantis ir viena naktis" / [viršelis Telesforo Valiaus] ; Chicago, Ill. : Terra, [1950] ([Chicago, Ill.] : M. Morkūno sp.) ;108 p.;

Apie legendinio jūreivio, plaukiojusio Rytų kraštų jūromis link Afrikos ir Azijos krantų, nuotykius sukurta daugybė meninių ir animacinių filmų. Be Aladino ir Ali Babos, Sinbadas yra vienas žinomiausių pasakų rinkinio „Tūkstantis ir viena naktis" personažų. Tačiau, skirtingai nei pirmieji du herojai, Sinbadas turi realų istorinį prototipą – kinų jūreivį, gyvenusį Minų dinastijos laikais. Rašytiniuose šaltiniuose yra išlikęs netgi jo vardas – Dženg He (Zhèng Hé) ir budistinis pseudonimas Sanbao, kuris išvertus reiškia „Trys Brangenybės".