Jurgis Savickis - Raštai (6 tomai)

  • nuolaida
  • €30


1990-1999, Vilnius: Vaga, 6 tomai, būklės: l. geros

Jurgis Savickis (1890–1852) – lietuvių prozos novatorius, ekspresionistinės poetikos novelių autorius, įvedęs į lietuvių literatūros tradiciją miesto problemiką, žaidybišką „rimtų“ temų traktavimą, ironišką žvilgsnį į savo personažus ir grakštaus stiliaus eleganciją kaip esminius modernizmo elementus.

Lietuvių literatūrai Savickis yra svarbus kaip brandus modernistas, intelektualiosios novelės pradininkas, daug dėmesio skyręs diskurso konstrukcijai, išradingiems montažams, originalioms scenovaizdžio dekoracijoms. Jis keitė lokalią problematiką universalia, į pasakojimą įtraukė platų spektrą pasaulinės kultūros intertekstų, atsisakė įprastų vaizdavimo stereotipų, taip aktyvindamas skaitytojo dėmesį, ryškindamas sakinio ar žodžio semantiką, detaliam psichologizmui bei neoromantiškam lyrizmui priešpriešino ironišką mąstyseną, lakoniškus ir drastiškus sugretinimus, atvirą erotiškumą, ignoravo nuoseklų tikrovės atspindėjimą, į detales ardė vientisą vaizdą bei rišlų pasakojimą, griovė harmoningo ir tobulėjančio žmogaus, dvasingo kaimiečio mitą – Savickis sąmoningai ėjo prieš lietuvių ligtolinės prozos tradiciją, ją laužydamas ir kartu smarkiai praturtindamas. (šaltiniai.info)

Raštų I tome spausdinamos novelės iš rinkinio „Šventadienio sonetai“, „Ties aukštu sostu“, „Raudoni batukai“ ir didelis pluoštas apsakymų, neįėjusių į rinkinius. II tome: Mano geriausias draugas (apysaka). Šventoji Lietuva (romanas). III tome: Kelionė per Lietuvą; Atostogos; Truputis Afrikos, Kelionės. Ketvirtame tome skelbiamas karo metų dienoraštis "Žemė dega".

Savickio kūriniai įtraukti į 11-12 kl. mokyklinės literatūros programą.