Juozas Tysliava - Traukinys, 1923 m.

  • nuolaida
  • €40


Tysliava, J. Traukinys : eilėraščiai Kaunas : Vaiva, 1923. Būklė: gera

Juozas Tysliava labiausiai žinomas kaip avangardinių eilėraščių autorius ir tarptautinio literatūrinio gyvenimo dalyvis. Futurizmo įkvėpti Tysliavos tekstai šlovina modernybę, greitį ir techniką; „jei kada numirsiu“ sako poetas, „tai prašau ant mano kapo pastatyt dinamo“.

Bravūriško entuziazmo ir aktualijų kupini Vakarų didmiesčių aprašymai turi įtikinti lietuvius atsisakyti „praeities dvylekio“ ir priimti nuostabų šiuolaikinį pasaulį. Šio pasaulio centre – paties poeto-jaunojo genijaus figūra. Kartu ryškėja ir kultūrinio lygiavertiškumo motyvas – „kultūringas barbaras iš Suvalkijos lygumų“ išdidžiai žygiuoja per Paryžių ir Berlyną.
Trečiajame dešimtmetyje apsigyvenęs Paryžiuje, Tysliava būrė įvairių šalių literatus ir menininkus daugiakalbio žurnalo 
Muba (mūsų baras) leidybai. Be lietuvių, žurnale bendradarbiavo nemažai Vidurio Europos rašytojų, dramaturgas J. Cocteau (Ž. Kokto), dailininkai P. Mondrianas, J. Lipszitzas (J. Lipšitsas) ir kiti.

Nors pasirodė tik du 
Mubos numeriai, žurnalas vertintinas kaip reikšmingas bandymas parodyti lietuvių literatūrą pasauliui, ne tik sekti moderniosios literatūros inovacijas, bet ir prisidėti prie jų formavimo.

Ketvirtajame dešimtmetyje Tysliava išvažiuoja į JAV, redaguoja emigrantų spaudą. Po ilgo tylos laikotarpio parašyta poema 
Tawa nouson (pirma publikacija 1954 m.) gerokai skiriasi nuo ankstesnės poezijos. Čia avangardinio polėkio nebelieka, atsigręžiama į istoriją. Prūsiškos „Tėve mūsų“ maldos eilutės, kuriomis pradedamas kiekvienas poemos eilėraštis, tampa akstinu apmąstymams apie šios tautos likimą ir istorijos prasmę.

Traukinys - antrasis išleistas poezijos rinkinys Nepriklausomoje Lietuvoje.