Juozas Kralikauskas - Titnago ugnis, 1962 m., Chicago

  • nuolaida
  • €6


Titnago ugnis : premijuotas romanas / Juozas Kralikauskas ; [aplanką piešė Tel. Valius] ; [Chicago, Ill.] : Lietuviškos knygos klubas, 1962 (Chicago, Ill. : Draugo sp.);  205 p., būklė: puiki

Juozas Kralikauskas (1910-2007) – Kanados lietuvių prozininkas, kūrybos kelią pradėjęs Nepriklausomoje Lietuvoje išleistu novelių rinkiniu “Septyni kalavijai“ (1937), vėliau ilgesniam laikui pritilęs. Emigracijoje rašytojas sukūrė keletą romanų apie Mindaugo ir vėlesnius Lietuvos laikus: „Titnago ugnis“ (1962), „Mindaugo nužudymas“ (1964), „Vaišvilkas“ (1971), „Tautvilas“ (1973), „Martynas Mažvydas Vilniuje“ (1976), „Įkaitę Vilniaus akmenys“ (1979). J. Kralikausko proza pasižymi koloritingu vaizduojamos aplinkos ir įvykių aprašymu, pasakojimo emocionalumu ir ekspresyvumu.